Skip to main content

Αμνιοπαρακέντηση

Τι είναι η Αμνιοπαρακέντηση;

Η αμνιοπαρακέντηση είναι μία διαγνωστική επεμβατική εξέταση με την οποία εξετάζονται τα κύτταρα του αμνιακού υγρού. Δηλαδή πραγματοποιείται εξέταση του γενετικού υλικού του εμβρύου, προς διαπίστωση τυχόν χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Το αμνιακό υγρό είναι ένα διαυγές, κίτρινο υγρό το οποίο βρίσκεται μέσα στον αμνιακό σάκο και περιβάλλει το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Το αμνιακό υγρό σχηματίζεται από τα ούρα του εμβρύου και περιέχει κύτταρα από τους νεφρούς, τους πνεύμονες, τον γαστρεντερικό σωλήνα και το δέρμα του.

Πότε γίνεται η αμνιοπαρακέντηση;

Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται μετά τη 16η εβδομάδα κύησης. Ιδανικά προτείνεται το διάστημα μεταξύ 16ης και 22ης εβδομάδας κύησης. Ως ανώτατο όριο για έλεγχο προτείνεται η 32η εβδομάδα γιατί αργότερα λόγω αραίωσης του αμνιακού υγρού μπορεί να μην έχουμε αποτέλεσμα από το εργαστήριο.

Γιατί γίνεται η αμνιοπαρακέντηση;

Οι λόγοι για να γίνει επεμβατικός έλεγχος του εμβρύου με αμνιοπαρακέντηση είναι οι εξής:

  1. Έλεγχος εμβρυϊκού καρυότυπου για τη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γενετικών συνδρόμων.
  2. Έλεγχος συγγενών εμβρυϊκών λοιμώξεων (π.χ. από τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊό).
  3. Έλεγχος γονιδιακών νοσημάτων (π.χ μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση, αιμορροφιλία).
  4. Έλεγχος μεταβολικών νοσημάτων.
  5. Εκκενωτική αμνιοπαρακέντηση σε περίπτωση πολύ αυξημένου αμνιακού υγρού (υδράμνιο).
  6. Έλεγχος πατρότητας.
  7. Επιθυμία του ζευγαριού λόγω άγχους, ηλικίας μητέρας, κ.α.

Πώς γίνεται η αμνιοπαρακέντηση;

Κατά την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνουμε δείγμα του αμνιακού υγρού με τη χρήση μιας λεπτής βελόνας, πάντα υπό υπερηχογραφικό έλεγχο και καθοδήγηση. Το δείγμα που αναρροφάται, τα 15-20 ml δηλαδή του αμνιακού υγρού, αποστέλλονται στη συνέχεια για έλεγχο στο εργαστήριο.

Η διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης γίνεται συνήθως χωρίς τοπική αναισθησία δέρματος και διαρκεί λίγα λεπτά. Με το τέλος αυτής επιβεβαιώνεται η θετική καρδιακή λειτουργία του εμβρύου. Το αμνιακό υγρό αναπληρώνεται λίγες ώρες μετά τη λήψη του από τα ούρα του εμβρύου, ενώ ως διαδικασία θεωρείται ανώδυνη.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Τα πρώτα αποτελέσματα για πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες (PCR) όπως το σύνδρομο Down είναι διαθέσιμα σε 2-3 ημέρες. Ο πλήρης έλεγχος στον καρυότυπο του εμβρύου καθώς και η εξέταση για άλλα γενετικά σύνδρομα, νοσήματα, λοιμώξεις ολοκληρώνεται σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων από την ημέρα λήψης του αμνιακού υγρού.

Είναι αξιόπιστη η αμνιοπαρακέντηση;

Η αμνιοπαρακέντηση είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος προγεννητικού ελέγχου για πιθανές χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή γενετικά σύνδρομα ενός εμβρύου.

Η αξιοπιστία της εξέτασης φθάνει το 99,9%.

Τι θα συμβεί εάν τα αποτελέσματα της αμνιοπαρακέντησης δείξουν ότι το έμβρυο έχει μια γενετική πάθηση;

Εάν τα αποτελέσματα της αμνιοπαρακέντησης δείξουν ότι το μωρό έχει μια γενετική πάθηση, ο εξειδικευμένος γιατρός θα είναι σε θέση να συζητήσει με τους γονείς τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του μωρού. Επίσης θα αναζητηθούν, εάν υπάρχουν, διαθέσιμες θεραπείες ή αντιμετώπιση. Θα αναλυθούν όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες αλλά και το πιθανό ενδεχόμενο του τερματισμού της κύησης.

Ορισμένες φορές η εξέταση του αμνιακού υγρού μπορεί να αποκαλύψει κάποια ασυνήθιστη χρωμοσωμική αναδιάταξη που έχει αβέβαιη επίδραση στο μωρό. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνήθως παρέχουν πληροφορίες για την ασθένεια για την οποία έγινε ο έλεγχος. Ορισμένες μόνο φορές η εξέταση ίσως δώσει αποτελέσματα που σχετίζονται με άλλες ασθένειες. Γενικός έλεγχος για όλες τις γενετικές ασθένειες δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένης συμβουλευτικής με ομάδα ειδικών γενετιστών που θα παρέχουν στο ζευγάρι όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που χρειάζεται.

Οδηγίες και κίνδυνοι

Την ημέρα της αμνιοπαρακέντησης καθώς και την επόμενη συστήνεται η λήψη κάποιου παυσίπονου, όπως η παρακεταμόλη (Depon), η αποφυγή οποιασδήποτε βαριάς εργασίας και η παραμονή στο σπίτι. Θα πρέπει να ζητηθεί άμεσα ιατρική συμβουλή αν παρουσιαστεί πυρετός, οξύ κοιλιακό άλγος, κολπική αιμορραγία ή απώλεια αμνιακού υγρού.

Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας η αμνιοπαρακέντηση συνοδεύεται από ένα μικρό ποσοστό αποβολής της τάξεως του 0,1%, εφόσον αυτή γίνεται από εξειδικευμένο ιατρό. Για τον λόγο αυτό η αμνιοπαρακέντηση θα πρέπει να γίνεται από Μαιευτήρα-Γυναικολόγο ειδικό στην Ιατρική Εμβρύου και πιστοποιημένο για την εκπαίδευσή του στις επεμβατικές μεθόδους προγεννητικού ελέγχου από έγκριτους φορείς, όπως το Fetal Medicine Foundation.

Embryo Progress

Σχετικές Πληροφορίες

Επεμβατικός Έλεγχος

Με τον όρο “επεμβατικός έλεγχος” χαρακτηρίζονται εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου που συνίστανται στη λήψη δείγματος αμνιακού υγρού ή πλακούντα από τη μητέρα, με χρήση πολύ λεπτής βελόνας.

Λήψη Τροφοβλάστης / CVS

Η λήψη τροφοβλάστης (CVS) ή βιοψία χοριακών λαχνών είναι μια διαγνωστική επεμβατική μέθοδος κατά την οποία λαμβάνεται ένα μικρό δείγμα από τον πλακούντα και εξετάζονται τα κύτταρά του.